Workplace Bel6 lit6 lit6

Български език за 6. клас

Към учебника са разработени книга за учителя, тетрадка, електронен учебник.
Автори: Ваня Кръстанова, Елена Николова, Милена Рашкова, Даниела Лалова, Катя Минчева, Мария Бунева
Учебникът е написан на достъпен език, структуриран така, че да улеснява работата, богато илюстриран.

Литература за 6.клас

Към учебника са разработени книга за учителя, тетрадка, електронен учебник.
Автори: Венцислав Божинов, Мария Бунева, Йорданка Божинова
Учебникът е написан на достъпен език, структуриран така, че да улеснява работата, богато илюстриран.

История за 6.клас

Към учебника са разработени книга за учителя, тетрадка, електронен учебник.
Автори: Красимира Гагова, Антоан Тонев,
Александър Кертин, Юлия Мишкова
Учебникът е написан на достъпен език, структуриран така, че да улеснява работата, богато илюстриран.

Зареждане...