Workplace Bel Literatura

български език ЗА 5. КЛАС

Към учебника са разработени книга за учителя, тетрадка, електронен учебник.
Автори: Ваня Кръстанова, Милена Рашкова,
Катя Минчева, Мария Бунева
Учебникът е структуриран така, че да улеснява учениците в работата им с него. Опирайки се на алгоритъма, създаден от използването на рубрики и определената подредба на материала, те възприемат и осмислят много по-лесно знанията за езика.

Литература за 5.клас

Към учебника са разработени книга за учителя, тетрадка, електронен учебник
Автори: Венцислав Божинов, Мария Бунева,
Йорданка Божинова
Важен акцент в учебника са предложените проекти. Отличителната им черта е, че не просто са предложени теми за проектна работа, а подробно са разписани отделните стъпки за изпълнението на проектите.

Зареждане...