Workplace Bukvar Matematika Chitanka Muzika II
Електронен Учебник Български език 2 кл.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по български език и литература за 2. клас включва:
Учебник по български език за 2. клас, три цветни учебни тетрадки, Читанка, тетрадка към Читанка, книга за учителя, електронни учебници и табло.
Автори: проф. дпн Нели Иванова, д-р Румяна Нешкова,
Ангелина Жекова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по български език и литература за 2. клас включва
Учебник по български език за 2. клас, три цветни учебни тетрадки, Читанка, тетрадка към Читанка, книга за учителя, електронни учебници и табло.
Автори: проф. дпн Нели Иванова, д-р Румяна Нешкова,
Ангелина Жекова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по математика за 2. клас включва учебник, две цветни учебни тетрадки, електронен учебник, книга за учителя и табло.
Автори: доц. Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по музика за 2. клас включва учебник, четири диска, електронен учебник, тетрадка по музика, книга за учителя и табло.
Автори: проф. д-р Адриан Георгиев, д-р Мая Андасорова,
гл. ас. д-р Рая Ковачева
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство за 2. клас включва учебник, електронен учебник, книга за учителя и табло.
Автори: Лиляна Дворянова, проф. Орлин Дворянов, проф. дн. Любен Витанов, Ирина Апостолова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Зареждане...