Workplace Bukvar Matematika Chitanka Muzika II

БУКВАР ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по български език и литература за 1. клас включва:
Буквар за 1. клас, три цветни учебни тетрадки, книга за учителя към буквар, Читанка, тетрадка към Читанка, книга за учителя към Читанка, електронни учебници и табло.
Автори: Ангелина Жекова, Мария Бунева, проф. дпн Нели Иванова, д-р Румяна Нешкова, Мариана Иванова, Евтимия Манчева, Маргарита Тороманова, Цвете Жекова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по български език и литература за 1. клас включва
Буквар за 1. клас, три цветни учебни тетрадки, книга за учителя към буквар, Читанка, тетрадка към Читанка, книга за учителя към Читанка, електронни учебници и табло.о
Автори: Ангелина Жекова, Мария Бунева, проф. дпн Нели Иванова, д-р Румяна Нешкова, Мариана Иванова, Евтимия Манчева, Маргарита Тороманова, Цвете Жекова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Математика ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по математика за 1. клас включва учебник, две цветни учебни тетрадки, електронен учебник, книга за учителя и табло.
Автори: доц. Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

музика ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по музика за 1. клас включва учебник, четири диска, електронен учебник, книга за учителя и табло.о
Автори: проф. д-р Адриан Георгиев, Ангелина Петрова, д-р Мая Андасорова, гл. ас. д-р Рая Ковачева
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство за 1. клас включва учебник, електронен учебник, книга за учителя и табло.
Автори: Лиляна Дворянова, проф. Орлин Дворянов,
проф. дн. Любен Витанов, Ирина Апостолова
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, МОДЕРНИ ИЛЮСТРАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И УТВЪРДЕНИ АВТОРИ – СЪЧЕТАНИЕ ЗА УСПЕШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Зареждане...