Политика за поверителност

Издателство „Рива” ЕООД е предприело всички необходими стъпки, за да осигури законосъобразните събиране и обработка на Вашите лични данни съобразно Общия регламент за защита на данните.

Издателството събира и обработва лични данни на своите служители, кандидати за работа, на своите клиенти и доставчици за целите на сключване и изпълнение на договори, както и на други лица за целите на маркетинга въз основа на изрично изразено съгласие. Не се осъществява събиране и обработка на лични данни за цели извън посочените.

Личните данни, подлежащи на обработка, се събират от самите физически лица, както и от различни публични регистри и бази данни.

Личните данни, предоставени с цел сключване и изпълнение на договор се събират и обработват през цялото действие на съответния договор, както и след това до погасяване на всички възможни искове на двете страни. Отделни категории лични данни могат да се съхраняват и за по-дълъг период при наличие на изрично изискване в нормативен акт. Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват през време на подбора и три месеца след приключването му.

Личните данни, предоставени за целите на маркетинга въз основа на изрично съгласие се съхраняват и обработват до неговото оттегляне или до изтичане на петгодишен период, считано от 1-ви януари на годината, през която е изразено съгласието. Съгласието се оттегля чрез изявление в свободен текст, изпратено на следния имейл адрес: zyonchev@rivapublishers.com

Всички лица, чиито данни се събират и обработват от Издателство „Рива” ЕООД имат право на достъп до своите лични данни, право на тяхното коригиране и изтриване, право на ограничаване на обработването им, право на преносимост на данните и други права, съобразно Общия регламент за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. Тези права можете да упражните чрез изявление в свободен текст на имейл адрес: zyonchev@rivapublishers.com

Гореизложената информация представлява извлечение от цялостната политика за защита на личните данни на Издателство „Рива” ЕООД. За да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас на следния адрес:

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 53Б
Издателство „Рива” ЕООД, ЕИК 175451737
Имейл адрес: riva@rivapublishers.com
Телефон: 02/986 56 86
Лице за контакт: Здравко Йончев

Зареждане...